İdare Hukuku

 
 
 
Yürütmenin durdurulması talepli olsun olmasın, gerek tam yargı davası gerek iptal davası, idareye başvuru ve idare hukukunun kapsamına dahil diğer hususlarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.