Kira Hukuku

 
 
 
Kira sözleşmelerinin hazırlanması, yorumlanması, feshi, tahliye ve ecri misil davaları, uyarlama ve kira bedelinin tespiti gibi kira hukukunu ilgilendiren tüm konularla avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.