Vesayet Hukuku

 
 
 
Vesayet hukuku kapsamında, vasi tayini talep edilmesi, vesayet altında kişinin haklarının korunması, defter tutulması, gerekli izinlerin alınması, vesayetin sona ermesi, erdirilmesi ve benzeri konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.