Ticaret Hukuku

 
 
 
Hukuki ve ticari sözleşmelerin akdedilmesi-yorumlanması, sözleşmeden dönme, sözleşmenin feshi ve sözleşmeler hukukunu ilgilendiren diğer hususlarda, ayrıca kıymetli evrak hukuku gibi her türlü hukuki ve cezai konuda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.