top of page
özgeçmiş.jpg

MİRAS HUKUKU

Mirasa ilişkin ihtilaflar, miras davaları, miras paylaşımı ve muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davaları, ölüme bağlı tasarrufların iptali, mirasın reddi, terekenin tasfiyesi gibi miras hukukuna ilişkin her türlü konuda, avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
6.png
7.png
bottom of page