Miras Hukuku

 
 
 
Mirasa ilişkin ihtilaflar, miras davaları, miras paylaşımı ve muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davaları, ölüme bağlı tasarrufların iptali, mirasın reddi, terekenin tasfiyesi gibi miras hukukuna ilişkin her türlü konuda, avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.